سوزن دوزی (سوچن دوزی) یا بلوچ دوزی در میان اقوام بلوچ هنری اصیل و ریشه دار است که با طبیعت لطیف و صمیمی زن بلوچ آمیخته شده است که تلفیقی است از رنگهای خالص و طبیعی و نقش آرام طبیعت که میتوان آن را در میان زنان و دختران بلوچ به عنوان هنری ظریف و پر سابقه دید که برای تامین ما یحتاج زندگی ودرواقع سروسامان دادن وضع اقتصادی خانواده های کم درآمد نقش به سزایی می توان داشته باشد
سوزن دوزی هنر بسیار سخت و در عین حال جالب و ظریفی است که در کنار مزایا و برجستگی های زیادی که می توان برای آن برشمرد معایبی را نیز ذکر کرد .
که بعلت ظرافت خاصی که دارد با عث ضعیف شدن چشم سردرد کمر درد وغیره می شود که هنرمندمی تواند وتنظیم کردن وقت خود وپرداختن به ا ین کار درساعاتی مشخص ازبسیاری مشکلات جلوگیری کند که متاسفانه عده ای زیادی از زنان که دروضعیت بد اقتصادی قرارگرفتند تمام وقت خود را صرف سوزن دوزی می کنند که این کار باعث اثرات زیان باری می شو د . سوزن دوزی جزآن دسته ازهنرهای معدودی است که با همان ابزار اولیه واصیل وتوسط دست وسوزن صورت می گیرد وبه همین علت از بسیاری از هزینه هاکه براثر گرایش به صنایع وتکنولوژی ایجاد می شود جلوگیری می کند و چون تکنولوژی مدرن جدید نیاز به هزینه ها ی بالا وهمچنین افراد متخصص داردنمی تواند جوابگوی تمام نیروی کاربیکار باشد و سوزن دوزی دررفع این معضل می تواند بسیار موثر واقع شود .
پس این هنر نه تنهارقیب ومانعی برسر راه استفاده صحیح ومناسب از تکنولوژی نیست بلکه به عنوان عامل مکمل دراقتصاد کشورهای توسعه نیافته محسوب می شود .
تمام آنهایی که دراین هنر نقش ایفا می کنند زنان هستند زنان بخوبی ارزش آن را درک کرده واز همان سنین پایین ( 4 و7سالگی ) با این حرفه آشنا می شوند . وبه وضوح سهم آن را درزندگی خود می یابند وبه درستی می بینند که چگونه با زندگی آنها عجین شده است نمونه ای ازآن چیزی را که زن بلوچ به عنوان هنر خود معرفی می کند را می توان درلباس زیبا با وقار وبلند بلوچ که با نهایت صبرو ظـرافت سوزن دوزی شده است دید که قسمتهایی از آن لباس به نامهای پیش سینه ، جیب و سرآستین بطوریکه از گذشته برایش ماند ه با تکه های سوزندوزی شده آراسته می شود بیشتر هنرمندان این هنر را می توان درمناطق ایرانشهر وبیشتر درنواحی چانف ، اسپکه ، فنوج ،مورمیج ، شهریانج ، گوانگ ، مته سنگ ، نگوچ ،پیپ ،هریدوک ، کویچ ، بزمان درسراوان درناحیه ای سیب وسوران درخاش درنواحی ایرندگان ومارندگان ودربسیاری از مناطق دیگر بلوچستان بخصوص مناطق روستا نشین دید .

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢٤