آثار هنر سفالی:

تزیین ==>

پس از پخت :

1. لعاب یکدست
2. لعاب زیر رنگی
3. لعاب رو رنگی
4. لعاب هفت رنگ

پیش از پخت :

1. نقش افزوده یا برجسته کاری
2. نقش کنده
3. نقش بریده یا مشبک
4. نقش فشرده
5. تلفیقی

ساخت ==>

تلفیقی

قالبی:

1. دوغابی
2. پرسی و گچی

چرخ ساز :

1. تند
2. کند

دست ساز :

1. مسطح یا لوحه ای
2. مارپیچ یا فیتیله ای
3. فشاری ( مدور _ مکعب)
  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٤