1ـ آماده‌سازی مواد اولیه شامل نخ‌چله، نخ پشمی(خامه)، نخ پود.

2ـ آماده‌سازی دستگاه (دار) و ابزار.

3ـ آماده‌سازی نقشه مورد نظر.

4ـ چله‌کشی (نصب نخ چله یا تارها بر روی دار قالیبافی).

5ـ بافت گلیم، ابتدای فرش.

6ـ ساده‌بافی ابتدای فرش، انجام عمل گره زدن بر روی تارها به وسیله خامه.

7ـ نقشه‌خوانی، انجام عمل گره زدن براساس خانه‌های رنگی نقشه.

8ـ انجام عمل پودکشی (پود زیر یا ضخیم و پود رو یا نازک) و عمل کوبیدن پودها.

9ـ شیرازه پیچی کناره‌ها.

10ـ عمل کوبیدن رج‌ها و قیچی‌زدن سرپرزهای اضافی.

11ـ رعایت در جلوگیری از معایب احتمالی هنگام بافت.

12ـ پایین‌کشی :اتمام کار یک فرش بافته شده.

توضیح اینکه در یک فرش تراکم گره‌ها و ظرافت آنها نمایانگر میزان مرغوبیت و کیفیت فرش است.

بدین معنی که هر چه تعداد گره‌ها زیادتر و در اصطلاح فرشبافی هر چه پرتر باشد کیفیت آن بالاتر خواهد بود.
بطور کلی در قالیبافی ایران دو نوع گره متداول است.

1 ـ گره ترکی (قیورد ـ متقارن) تبریز، هریس همدان، عشایر فارس و ....

2 ـ گره فارسی (سنه ـ نامتقارن) فارسی‌زبانان، اراک، اصفهان، مشهد، بیرجند و کرمان، نائین، کاشان، قم و ....

رجشمارهای رایج در فرشبافی ایران از 20 تا 90 رجی می‌باشد. معمولاً فرشهای درشت‌باف 20 و

25 رجی و فرشهای ایلیاتی درشت‌بافت معمولاً حدود 30 رجی هستند فرشهای متوسط خوب 40،

45 و 50 رجی هستند. فرشهای خوب 50 تا 90 رجی هستند.

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢