دامن چهار
ترک

برای رسم الگوی دامن چهار ترک یک
مستطیل به عرض یک چهارم دور باسن و طول قد دامن می کشیم.

 

از خط کمر به اندازه
قد باسن پایین آمده و یک خط موازی با عرض مستطیل رسم میکنیم.

یک چهارم دور باسن را
از یک چهارم دور کمر کم می کنیم و جواب بدست آمده را نصف می کنیم و از دو طرف بالای
دامن یک پنس تا خط باسن بزرگ وصل می کنیم.

جواب= 2
÷ x = ¼ کمر
-
¼ باسن

از 2 طرف پایین دامن
3-10 سانتیمتر بیرون رفته و به صورت اریب به پنس کمر وصل می
کنیم.


نحوه
دوخت:

الگوی بالا را 4 بار
روی پارچه گذاشته و برش می زنیم و درزها را به هم دوخته و پایین دامن را 1 سانتیمتر
داخل گذاشته و یا چرخ میکیم یا پسدوزی.

نکته:هم میتوان
بالای دامن را زیپ و کمری دوخت و هم به صورت کمر کشی.

مقدار پارچه مورد نیاز

یک متر بیست سانت تا یک متر و
نیم

نکته:اندازه خط قد دامن با خط اریب دامن باید
برابر باشند تا گوشه های ترکها حالت افتادگی پیدا نکند.

وقسمت هاشور زده شده پایین دامن را باید جدا
کرده و بعد الگو را روی پارچه قرار دهیم.

/ 0 نظر / 13 بازدید