·     گونیا خط عمود 1 را.
·     از نقطه 1به اندازه بلندی بالاتنه شلوار
پایین آمده نقطه 2 می­شود.
·     از نقطه 1 به اندازه قد شلوار پایین آمده نقطه
3 می­شود.
·     از نقطه1 به اندازه بلندی زانو پایین آمده نقطه 4
می­شود.
·     از نقطه 3، 3 تا 5 cm بالا رفته نقطه 5 می­شود. (cm3 برای شلوار
زیر قوزک پا- cm5 برای شلوار بالای قوزک پا).
·     از نقطه 2 به اندازه یک
بیستم باسن+ cm3 بالا رفته نقطه 6  می­شود.
·     از نقطه 1، cm1 پایین آمده
نقطه 7 می­شود.
·     نقاط 6، 7، 2، 4 و 5 را به طرف راست گونیا
می­کنیم.
·     از نقطه 6 روی خط افقی اندازه یک چهارم باسن- cm5/0 را جدا کرده
نقطه 8 می­شود.
·     از نقطه 8 به اندازه یک بیستم باسن+ cm1 به طرف راست رفته
نقطه 9 می­شود.
·     فاصله 6 تا 9 را نصف کرده نقطه 10 می­شود.
·     نقطه
10 را به طرف بالا و پایین گونیا کرده نقاط 11 و 12 می­شود این خط، خط اتوی شلوار
است که موقع برش موازی ترکی پارچه گذاشته می­شود.
·     نقطه 8 را به طرف بالا
گونیا کرده نقطه 13 در خط کمر بدست می­آید.
·     از نقطه 13، نیم سانت به طرف
چپ رفته نقطه a13 می­شود.
·     از نقطه 8، نیم سانت به طرف راست رفته نقطه a8
می­شود.
·     نقطه a13 را با خط­کش به a8 وصل می­کنیم.
·     هر طرف نقطه M
اندازه یک چهارم زانو- نیم سانت را جدا کرده نقاط 14 و 15 می­شود.
·     هر طرف
نقطه 12 را یک چهارم دمپا - نیم سانت را جدا کرده نقاط 16 و 17 می­شود.
·    
نقطه 16 را به 14 و 14 را به 6 وصل می­کنیم.
·     نقطه 15 را به 17 و 9 وصل
کرده نقطه 18 بدست می­آید.
·     نقطهa8 را طبق نقشه به نقطه 18 وصل
می­کنیم.
·     از نقطه a13 به اندازه یک چهارم کمر+ 2 تا 3 سانتی­متر (پهنای
پنس) به طرف چپ رفته نقطه 19 می­شود.
·     نقطه 19 را طبق نقشه به نقطه 6 وصل
کرده این هلال را به طرف بالا امتداد داده نقطه a19 می­شود.
·     نقطه a19 را
طبق نقشه به خط کمر وصل می­کنیم.
·     فاصله 11 تا a19 را نصف کرده این نقطه
وسط پنس کمر می­شود.
·     از این نقطه پنسی به بلندی 8 تا 10 cm و پهنای 2 تا 3
cm رسم می­کنیم.
·     از نقاط a13 و a8 برای نقاب زیپ هر کدام cm2 خارج شده
نقاط بدست آمده را با خط­کش به یکدیگر وصل می­کنیم.

الگوی پشت
شلوار


·     از نقطه 2، 3 تا cm4 بالا رفته نقطه 20 می­شود. (3
برای پارچه­های ضخیم و 4 برای پارچه­های نازک).
·  از نقطه 10، 1 تا 2 cm به طرف
راست رفته نقطه 21 می­شود. (1 برای افراد لاغر، 2 برای افراد چاق).
·     از
نقطه 21 به اندازه یک شانزدهم باسن+ نیم سانت به طرف راست رفته نقطه 22
می­شود.
نقطه 22 نباید از نقطه 8 بیرون بیاید اگر اینطور شد فاصله 10 تا 21 را
کمتر می­کنیم.
·     نقطه 22 را با خط­چین به نقطه 20 وصل می­کنیم.
·    
نقطه 22 را روی خط­چین به طرف بالا گونیا می­کنیم.
·     خط افقی 6 را به طرف چپ
امتداد می­دهیم.
·  برای مشخص کردن بزرگی پشت روی الگوی پشت یک چهارم باسن +1
سانت را طوری روی الگوی جلو جدا می­کنیم که صفر خط­کش روی نقطه 22 قرار بگیرد و
موازی این خط در الگوی جلو بالا رفته تا اندازه بزرگی پشت روی خط افقی 6 قرار بگیرد
نقاط 23 و 24 بدست می­آید این نقاط را با خط­کش به یکدیگر وصل می­کنیم.
·    
فاصله نقاط 21 تا 24 را اندازه زده همین مقدار از نقطه 21 به طرف راست رفته نقطه 25
می­شود.
·     از نقاط 14، 15، 16 و 17 هر کدام یک سانت خارج شده نقاط 26، 27،
28 و 29 می­شود.
·     نقطه29 را با خط­کش به نقطه 27 و 27 را به 25 وصل
می­کنیم.
·     نقطه 28 را به 26 و 26 را به 24 وصل کرده این خط را به طرف بالا
امتداد می­دهیم.
·     فاصله نقاط 15 تا 18 را اندازه زده همین مقدار را از نقطه
27بالا رفته نقطه 30 می­شود.
·     نقطه 30 را طبق نقشه به نقطه 22 طوری وصل
می­کنیم که از نیم سانت زیر نقطه 18 رد شود.
·     فاصله بین نقطه a19 تا 14 را
اندازه زده (مطابق شکل الگو) همین مقدار را از نقطه 26 بالا رفته نقطه 31
می­شود.
·     نقطه 31 را به مرکزیت نقطه M به طرف راست پرگاری می­کنیم نقطه 32
می­شود.
·     نقطه 31 را با خط صاف به نقطه 32 وصل می­کنیم.
·     از نقطه
32 برای افراد معمولی cm1 و برای افرادی که گودی کمر دارند یک و نیم تا 2 سانت به
طرف چپ رفته نقطه 33 می­شود.
·     نقطه 33 را با خط­کش به نقطه 23 وصل
می­کنیم.
·     از نقطه 33 به اندازه یک چهارم کمر+2 تا 3 سانت به طرف چپ رفته
نقطه 34 می­شود.
·     نقطه 34 را طبق نقشه به نقطه 24 وصل می­کنیم.
·    
فاصله نقطه 33 تا 34 را نصف کرده نقطه 35 می­شود.
·     نقطه 35 را 13 تا 15
سانت به طرف پایین گونیا کرده نقطه 36 می­شود.
هر طرف نقطه 35، نصف پهنای پنس در
نظر گرفته شده را علامت زده این علامت­ها را به نقطه 36 وصل می­کنیم.

 
/ 2 نظر / 25 بازدید
somaye

سلام فرزانه خانم متاسفانه برای خیاطی عکس الگوها نیست الگوی شلوار. میخواستم لطفا

حورا امینی

اگر الگو هم نمایش داده شود ممنون میشیم. با تشکر