ساخت شمع به شکل نوشابه                


وسایل لازم:

- پارافین

- نوشابه

- فتیله
مراحل انجام کار:

۱- به اندازه سه چهارم ، لیوان را از نوشابه پر کنید.

۲- پارافین مذاب را هم بزنید تا کف کند، سپس کف روی آن را بگیرید و روی نوشابه بریزید. این عمل را چند بار تکرار کنید تا کف از لیوان نوشابه سرازیر شود.

۳- در پایان، شمع رافتیله گذاری کنید.
/ 0 نظر / 16 بازدید