این هنر برای تزیین قابها و سایر وسایل تجملی به کار برده می‌شود و معمولاً بر روی چوبهای گوناگون و عاج و استخوان انجام می‌گردد

/ 0 نظر / 6 بازدید