درس 4 - آموزش خیاطی با مولر )
مرحله دوم الگوی اولیه بالاتنه :
حال بعد از اجرای مرحله اول باید مرحله دوم را پیاده می کنیم .
از نقطه 9 به اندازه تیره (کارور) پشت به طرف چپ رفته ، نقطه 10 میشود .
از نقطه 10 به اندازه ۳/۲ گشادی کف حلقه (8.4=2*4.2=3/12.5) به طرف چپ رفته ، نقطه 11 میشود .
از نقطه 11 به اندازه 10-5 سانت برای فاصله انتخابی بین الگوی جلو و پشت به طرف چپ رفته ، نقطه 11A می­شود .
(برای باسن های بزرگ بالای 100 سانت­ بخصوص 120 سانت ، 10 و برای باسن های کوچک 5 سانت) .
از نقطه 11Aبه اندازه 3/1 گشادی کف حلقه به طرف چپ رفته ، نقطه 12 میشود .
از نقطه 12 به اندازه کارور پیش به طرف چپ رفته ، نقطه 13 میشود .
از نقطه 13 به اندازه 10/1 دور سینه به اضافه 0.5 سانت به طرف راست رفته ، نقطه 14 میشود . (10.5=0.5+10)
نقاط به دست آمده را طبق نقشه به طرف بالا و پایین گونیا می­کنیم .

/ 0 نظر / 5 بازدید