دوخت زیپ:
در زیپ زنانه باید سمت راست روی سمت چپ بیاید
از دوخت لبه چپ شروع کنید
لبه چپ خط زیپ را از روی خط الگو تا بزنید تا اضافی پارچه زیر قرار بگیرد سپس زیپ را باز کرده لبه گیره بالایی را دقیقا مقابل خط کمر قرار دهید.زیپ را طوری قرار دهید که لبه پارچه کنار دندانه های آن قرار بگیرد.کوک بزنید تا زیپ جا به جا نشود.اضافی پارچه که به پشت برگردانده اید را طوری از پشت تا بزنید که بدون تا شدن ادامه زیرین زیپ یک لبه یک سانتی متری زیر زیپ تشکیل شود. این لبه مانع اذیت شدن پوست هنگام باز و بسته شدن زیپ می شود.
دوخت لبه راست:
اضافه لبه محل زیپ را به زیر تا بزنید.زیپ را در فاصله یک سانتی متری لبه در زیر کار قرار دهید و از نزدیک دندانه ها بدوزید.در انتهای کار دوخت را به حالت حلال به درز وسط برسانید.
مراقب باشید دو طرف زیپ کاملا هم راستا باشند اگر دو طرف هم راستا نباشند در پایین زیپ یک پف نا مناسب ایجاد میشودبعضی افراد علاقه دارند زیپ زیر پارچه شلوار مخفی نشود.برای مخفی نشدن زیپ,سمت چپ را به صورت ذکر شده بدوزید و در سمت راست به جای اینکه زیپ را در یک سانتی متری زیر لبه بدوزید دندانه ها را لبه ی پارچه قرار دهید و از لبه بدوزید.
سعی کنید در دوخت زیپ حتما از پایه زیپ دوزی استفاده کنید و حتما قبل از چرخ کاری با دست کوک بزنید.

در شلوار های سری دوز که از بیرون تهیه می کنید در قسمت راست,خط دوخت با لبه سه تا چهار سانتی متر فاصله دارد که زیبا تر است.برای اینکه این فاصله را بوجود بیاورید یک تکه دو لا به بلند تر از جای دوخت زیپ از پارچه خارج کنید و این تکه را طوری به لبه سمت راست بدوزید که لبه تا خورده آن با لبه یک سانتی متر فاصله داشته باشد.دوخت را طوری اجرا کنید که با لبه سه یا چهار سانتی متر فاصله داشته باشد سپس زیپ را به تکه زیرین بدون فاصله بدوزید.

/ 0 نظر / 24 بازدید