دامن چهار ترک
کلوش

الگوی دامن 4 ترک ساده را رسم
کرده و آنرا با یک خط طولی به دو قسمت تقسیم میکنیم.

سپس این خط را قیچی میکنیم به
طوریکه از بالا در یک نقطه وصل باشد و آنرا 3 - 5 سانتیمتر اوزمان
میدهیم.

 

دامن 4 ترک سرخپوستی

پس
از رسم الگوی دامن 4 ترک از خط وسط 3 - 10 سانتیمتر پایین آمده و به دو گوشه وصل
میکنیم.

دامن 4 ترک هلالی

الگوی این دامن مثل دامن سرخپوستی است با این
تفاوت که خط پایین را به جای مثلث به شکل هلال رسم میکنیم.

نحوه ی دوخت همه ی مدل ها مانند 4 ترک ساده
است.

/ 0 نظر / 96 بازدید