مقدار
پارچه :عرض 150( یک قد + 20 ) عرض کمتر از 150 (دو قد + 30-40) پارچه آب برود 20-25
سانت اضافه

مقدار کش : دور کمر + (1.5-2) سانت اضافه مقدار کش ما است
.

الگو

از گوشه کاغذ نقطه Aدور باسن 1/4 +(0.5-1)
سانت

نکته

اندامی : 1/4 دور باسن + 1-3 سانت
آزادیا گشاد از نقطه A داخل می شویم نقطه B از نقطه A قد شلوار پایین می آییم نقطه
C دور باسن 1/4 + 2-3 سانت بلندی فاق از نقاط AوB پایین می آییم (E.F) از E به F
وصل می کنیم از نقطه F سانت 3-4 بیرون می رویم نقطه O از نقطه C دم شلوار یا اندازه
می زنیم دور پا /2 عدد معمولی 20-15 سانت می باشد از نقطه R سانت1-1.5 پایین می
آییم از نقطه S به C وصل می کنیم از نقطه o به s صاف وصل می کنیم اگر خواستیم پاچه
ها راسته باشد از نقطه s موازی با خط A.C با اندازه ی 40- 30 سانت بالا می رویم بعد
وصل می کنیم به نقطه O زاویه در نقطه K هست را باید از بین ببریم خط B.F را نصف می
کنیم بعد از نقطه O سانت 1.5-2 صاف می رویم و بعد هلال به W وصل می کنیم.

آپلود عکس , آپلود رایگان عکس , آپلود تصویر , آپلود فایل , آپلود سنتر ,آپلود عکس برای وبلاگ , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان, free image upload center , آپلود رایگان فیلم , آپلود عکس برای بلاگفا
پشت

(کشیدگی
پشت شلوار )بلندی فاق برای بلندتر می باشد از نقطهB سانت 3-4 بالا می رویم از نقطه
M به A وصل می کنیم از نقطه F سانت 6-8 جلو می رویم وقتی که پهنای شخصی از قسمت
باسن کم باشد فاق جلو 3 پشت 6 می گیریم ولی اگر پهنای کسی در پشت زیاد باشد (باسن
برجسته) یا ران های درشت داشته باشد فاق جلو4 پشت 8 می گیریم افرادنرمال جلو 3.5
پشت 7 می گیریم. بلندی زانو از نقطه A پایین می آییم 2 سانت از نقطه K بیرون می
آییم از دم شلوار نقطه S یک سانت بیرون می آییم از نقطه J به I صاف وصل می کنیم N
به J هلال وصل می کنیم برای دوخت خط O.S را اندازه می زنیم خط N.I را اندازه می
زنیم روی خط N.I را مقدار اختلاف آن را از N پایین می آییم.
از نقطه L سانت 2-3
صاف می آییم بعد هلال به M وصل می کنیم نقطه K پیچیدگی دم شلوار به داخل یا پشت
برای این که این طوری نشود 2 سانت از نقطه K جلو می رویم پهنای کش + 1-1.5 سانت را
بالای الگو اضافه می کنیم برای دوخت اول بغل های پا را می دوزیم بعد از پاچه ها را
رو می کنیم و داخل آن که وارونه است می کنیم بعد فاق را از وسط دوخت می زنیم و بعد
هم کش شلوار را می دوزیم به این صورت که 1.5 سانت از بالا بعد کش را می گذاریم
پارچه را تا می کنیم و از 0.5 سانت پایین کش دوخت می زنیم کش دوخته نمی شود
.
/ 0 نظر / 13 بازدید