# الگوی_شلوار
اندازه گیری لازم برای شلوار: دور کمر دور باسن دور ران قد شلوار (از کمر) قد زانو (از کمر) شلوار: (الگوی جلو) 4/1 دو باسن منهای 1 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
دور کمردور باسندور رانقد شلوار (از کمر)قد زانو (از کمر)شلوار: (الگوی جلو)۴/۱ دو باسن منهای ۱ برای پهنای کادر (A-B) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید