بهتر است برای شلوار یک
الگو بکشید تا یه سایز بیشتر و کمتر هم قابل استفاده است،نحوه انداخت الگو رو پارچه
را ببینید.
پایین الگو را ببینید چقدر با لب پارچه فاصله
دارد،نقطه اصلی تنظیم شلواردر این مرحله پایین پایش
است
.
برش.
باید به این صورت که می بینید شلوار را تا بزنیم
،تیزیی خشتک(معادلی پیدا نکردم) نقطه تنظیم است،حالا همینطوری اتو می کنیم،شلوار را
باید قبل از دوخت خط انداخت. برش قسمت بعد هم به این
صورته
فقط برای جای
زیپ
اینقدر اضافه میذاریم و به این شکل
هم تا میزنیم تا اتو کنیم
/ 1 نظر / 14 بازدید
آرامش

[لبخند]