درس 2 - آموزش خیاطی مولر )
آموزش خیاطی :
ما برای رسم الگوی پایه اولیه نیاز به اندازه های فرعی داریم که از جداول زیر به دست می آید .
حال با استفاده از اندازه های اصلی باید اندازه های فرعی را بدست آوریم .
جدول شماره 2 مخصوص لباسهای تنگ و چسبان می باشد .

جدول شماره 2 :

اندازه های فرعی
:بلندی خط حلقه
10.5سانت+ 10/1دور سینه

:بلندی بالاتنه پشت
1سانت - 4/1 قدکل

:بالاتنه پیش یا جلو
4.5 سانت+ بلندی بالاتنه پشت

:بلندی خط باسن
بلندی بالاتنه پشت + بلندی خط حلقه

:بلندی پشت یقه
2 سانت + 20/1 دور سینه

:بلندی مرکز سینه
2یا3 سانت + 4/1 دور سینه
2 : سینه های بزرگ
3 : سینه های کوچک

:تیره یا کارور پشت
5.5 سانت + 8/1 دور سینه

:تیره پیش(جلو)
4سانت – 4/1 دور سینه

:گشادی کف حلقه
1.5 سانت– 8/1 دور سینه

:قد لباس
70


جدول شماره 3 مخصوص لباسهای آزاد و نرمال می باشد .

جدول شماره 3 :

اندازه های فرعی
:بلندی خط حلقه
11.5سانت +10/1 دور سینه

:بلندی بالاتنه پشت
1سانت - 4/1 قدکل

: بالاتنه پیش یا جلو
4.5 سانت+ بلندی بالاتنه پشت

:بلندی خط باسن
بلندی بالاتنه پشت + بلندی خط حلقه

: بلندی پشت یقه
2 سانت + 20/1دور سینه

: بلندی مرکز سینه
2یا3 سانت + 4/1دور سینه
2 : سینه های بزرگ
3 :سینه های کوچک

:تیره یا کارور پشت
6 سانت + 8/1 دور سینه

:تیره پیش(جلو)
2.5سانت –4/1دور سینه

:گشادی کف حلقه
8/1 دور سینه

: قد لباس
70

/ 0 نظر / 5 بازدید