ریزه کاری های شمع سازی               

1.قبل از ریختن پارافین در داخل قالب باید حتماً قالب را با روغن مایع چرب کنید (در حد متعادل)

2.فتیله را در داخل پارافین جامد معمولی وارد کرده و به صورت عمودی به جایی آویزان کنید تا کاملاً خشک شود و در هر زمانی برای ساخت شمع آماده باشد.

3.قالبهای شمع سازی را همواره تمیز نگه دارید و مراقب باشید تا هنکام تمیز کردن روی آنها خط نیفتد. زیرا اثر خطوط روی شمع به جا می ماند.

4.برای تمیز کردن قالبهای فلزی می توانید آن را برای چند دقیقه در فر قرار دهید و سپس با دستمال آنرا تمیز کنید.


5.در صورتی که می خواهید شمع چند رنگ داشته باشید هنگام ریختن پارافین دوم (لایه جدید) در قالب، لایه جدید باید دمای کمتری داشته باشد.

6.سعی کنید پارافین ناخالصی نداشته باشد.

7.حتماً از رنگهای پودری که مخصوص شمع سازی هستند استفاده نمایید. در غیر اینصورت در پارافین حل نخواهند شد.

8.در صورتی که شمع شما از قالب جدا نشود قالب را به مدت ۱۵ دقیقه در فریزر قرار دهید یا به مقدار کمی آب داغ به روی قالب بریزید تا شمع از قالب جدا شود.
9.عموماً بعد از سرد شدن پارافین در قالب، سطح پارافین کمی پایین می رود. برای حل این مشکل باید از همان پارافین قبلی دوباره گرم کرده و سطح مزبور را پر کنیم.
/ 0 نظر / 16 بازدید