شلوار دمپا گشاد:

الگوی شلوار را رسم کنید سپس از هر طرف خط زانو در الگوی جلو و پشت دو سانتی متر وارد شوید و به خط فاق وصل کنید.
متر را دور مچ پایتان حلقه کنید و به اندازه گشادی مورد نظرتان آن را شل کنید.اندازه بدست آمده را نصف کنید.اختلاف این اندازه را با دمپای اصلی حساب کنید و به اندازه نصف اختلاف از طرف چپ و به اندازه نصف اندازه از طرف راست خارج شده به علامت جدید خط زانو وصل کنید.در پشت نیز به همین صورت عمل کنید.توجه داشته باشید که به تصور اینکه در الگوی شلوار راسته به دمپای الگوی پشت یک سانتی متر از هر طرف اضافه میشد ,در قسمت پشت به اندازه جدید دمپا چیزی اضافه نکنید.

/ 1 نظر / 17 بازدید